سرزمین پروژه

Project Land

آخرین محصولات

نحوه نمایش

pspice

pspice

lumerical

lumerical

scaps

scaps

silvaco

silvaco

zemax

zemax

الگوریتم,فراابتکاری

آموزش کامل الگوریتم های فرابتکاری

گمز

آموزش کامل نرم افزار گمز

شبیه ساز دوبعدی سلول های scaps خورشیدی

شبیه ساز دوبعدی سلول های scaps خورشیدی